PALKOn suositusten aiheiden valinta

Määrittelyä tarvitsevien aiheiden tunnistaminen ja niiden valmistelu PALKOn päätöksentekoa varten on PALKOn jaostojen tärkein tehtävä. Jaostojen lisäksi yksittäiset neuvoston jäsenet ja varajäsenet voivat ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn. Myös muut voivat ehdottaa asioita palveluvalikoimaneuvoston käsittelyyn.

Saatuaan aihe-ehdotuksen PALKO päättää asian käsittelyn aloittamisesta. PALKO ei siis automaattisesti ala valmistella suosituksia kaikista ehdotetuista aiheista.

Aiheita valitessaan PALKO huomioi seuraavat kysymykset:

  • Kliinisten käytäntöjen vaihtelu
  • Terveysongelman yleisyys
  • Terveysongelman vakavuus
  • Terveydenhuollon menetelmän haitat
  • Taloudelliset vaikutukset
  • Eettiset kysymykset (arvokeskustelu tarpeen, erityisen haavoittuvat potilasryhmät, yhdenvertaisuuskysymykset, menetelmän voimakas markkinointi)

Aihe-ehdotusten tärkeyden arvioinnissa käytetään apuna kuuden yllä mainitun tekijän pisteytystä 4-portaisella asteikolla:

Peruste Pisteytys
Kliinisten käytäntöjen vaihtelu

4 p: hyvin suuri

3 p: kohtalainen vaihtelu

2 p: jonkin verran vaihtelua

1 p: ei vaihtelua

 

Terveysongelman yleisyys

4 p: hyvin yleinen

3 p: yleinen

2 p: ei kovin yleinen

1 p: harvinainen
Terveysongelman vakavuus

4 p: hyvin suuri

3 p: kohtalainen

2 p: lievä

1 p: hyvin vähäinen
Terveydenhuollon menetelmän haitat

4 p: hyvin suuret

3 p: kohtalaisen suuret

2 p: vähäiset

1 p: hyvin vähäiset
Taloudelliset vaikutukset

4 p: hyvin suuret

3 p: kohtalaisen suuret

2 p: vähäiset

1 p: hyvin vähäiset

Eettiset kysymykset

(arvokeskustelu tarpeen, erityisen haavoittuvat potilasryhmät, yhdenvertaisuuskysymykset, menetelmän voimakas markkinointi)

 

4 p: hyvin merkittävät

3 p. merkittävät

2 p: vähäiset

1 p: ei eettisiä ongelmia

Mitä suuremman kokonaispistemäärän aihe-ehdotus arvioinnissa saa, sitä tärkeämpää PALKOn on ottaa se käsittelyyn.