Rekommendationer

Tjänsteutbudsrådet har gett följande rekommendationer:

10.12.2015 Behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken med intravitreal bevacizumab hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

30.8.2016 Implantatstödd täckprotes vid behandling av tandlöshet i underkäken

30.8.2016 Rehabilitering efter höftfrakturoperation

15.3.2018 Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA  Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA  Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria Perustelumuistio (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården rekommenderar att behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken (AMD) med intravitreal bevacizumab tillhör tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation

Bakrundspromemorian Perustelumuistio (på finska)

länk till Fimeas utredning ”Biologiset lääkkeet silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa” (2015) ; länk till sammandraget  (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Behandling av tandlöshet i underkäken med implantatstödd täckprotes med två implantat ingår i det offentligt finansierade tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland när patienten har svårt att äta, prata eller utöva annat socialt umgänge på grund av att täckprotesen i underkäken inte sitter på plats eller passar.

Rekommendation

Bakgrundspomemorian Taustayhteenveto (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Multiprofessionell och målinriktad rehabilitering för att aktivera patienten efter en höftfrakturoperation hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation

Bakgrundspromemorian Taustayhteenveto (på finska)