Val av ämne till tjänsteutbudsrådets rekommendationer

Den viktigaste uppgiften för tjänsteutbudsrådets sektioner är att identifiera och bereda ämnen som fastställs för beslutsfattande av rådet. Utöver sektionerna kan enskilda medlemmar och ersättare av rådet föreslå ämnen för behandling av rådet. Även andra kan föreslå ärenden för behandling av rådet.

Efter att ha mottagit ett ämnesförslag beslutar tjänsteutbudsrådet om att inleda behandling. Rådet börjar alltså inte automatiskt att bereda rekommendationer om alla ämnen som föreslagits.

När tjänsteutbudsrådet väljer ämnen beaktas följande frågor:

 • Variation i klinisk praxis
 • Hälsoproblemets utbredning
 • Hälsoproblemets svårighetsgrad
 • Biverkningar av hälso- och sjukvårdens metoder
 • Ekonomiska konsekvenser
 • Etiska frågor (värdediskussion nödvändig, särskilt utsatta patientgrupper, likabehandlingsfrågor, kraftfull marknadsföring av metod)

Vid bedömning av ämnesförslagens relevans används som hjälp en poängsättning på en 4-gradig skala av de sex faktorer som nämns ovan.

Grund

Poängsättning

Variation i klinisk praxis

 • 4 p: mycket stor
 • 3 p: ganska stor variation
 • 2 p: en viss variation
 • 1 p: ingen variation

Hälsoproblemets utbredning

 • 4 p: mycket stor
 • 3 p: stor
 • 2 p: inte särskilt stor
 • 1 p: sällsynt

Hälsoproblemets svårighetsgrad

 • 4 p: mycket stor
 • 3 p: ganska stor
 • 2 p: lindrig
 • 1 p: mycket liten

Biverkningar av hälso- och sjukvårdens metoder

 • 4 p: mycket stora
 • 3 p: ganska stora
 • 2 p: små
 • 1 p: mycket små

Ekonomiska konsekvenser

 • 4 p: mycket stora
 • 3 p: ganska stora
 • 2 p: små
 • 1 p: mycket små

Etiska frågor

(värdediskussion nödvändig, särskilt utsatta patientgrupper, likabehandlingsfrågor, kraftfull marknadsföring av metod)

 • 4 p: mycket betydande
 • 3 p. betydande
 • 2 p: små
 • 1 p: inga etiska problem

Ju större totalpoängtal ett ämnesförslag får vid bedömningen, desto viktigare är det att tjänsteutbudsrådet tar upp det för behandling.