PALKOn suositusten aiheiden valinta

Määrittelyä tarvitsevien aiheiden tunnistaminen ja niiden valmistelu PALKOn päätöksentekoa varten on PALKOn jaostojen tärkein tehtävä. Jaostojen lisäksi yksittäiset neuvoston jäsenet ja varajäsenet voivat ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn. Myös muut voivat ehdottaa asioita palveluvalikoimaneuvoston käsittelyyn.

Saatuaan aihe-ehdotuksen PALKO päättää asian käsittelyn aloittamisesta. PALKO ei siis automaattisesti ala valmistella suosituksia kaikista ehdotetuista aiheista.

Aiheita valitessaan PALKO huomioi seuraavat kysymykset:

  • Kliinisten käytäntöjen vaihtelu
  • Terveysongelman yleisyys
  • Terveysongelman vakavuus
  • Terveydenhuollon menetelmän haitat
  • Taloudelliset vaikutukset
  • Eettiset kysymykset (arvokeskustelu tarpeen, erityisen haavoittuvat potilasryhmät, yhdenvertaisuuskysymykset, menetelmän voimakas markkinointi)