Biopsykososiaalista selkäkuntoutusta koskeva suositus hyväksytty

5.12.2018 15.44
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on hyväksynyt suosituksen, joka koskee biopsykososiaalista kuntoutusta pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa. Suosituksella tähdätään kivun kroonistumisen estämiseen ja sitä kautta parantamaan väestön työ- ja toimintakykyä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi suosituksen kokouksessaan 1.11.2018. Suosituksen keskeinen viesti on, että selkäkivun pitkittyessä tai toistuessa tavanomaiseen biolääketieteelliseen malliin perustuvan hoidon ja kuntoutuksen keinot eivät enää ole riittäviä. Viimeistään kuuden viikon kohdalla oireiden alkamisesta tulee yksilöllisesti kartoittaa henkilöön tai hänen ympäristöönsä liittyvät tekijät, jotka voivat estää paranemisen tai hidastaa sitä.

Tavanomaisessa biolääketieteellisessä mallissa tavoitteena on sairauden tai vamman hoitaminen, mikä on selkäkivun alkuvaiheessa yleensä riittävää. Biopsykososiaalisessa kuntoutuksessa huomioidaan myös ne ympäristö- ja yksilötekijät, joihin vaikuttamalla voidaan vähentää sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn alenemaa.

Palkon pääsihteerinä joulukuun alussa aloittanut Ilona Autti-Rämö, joka on Palkon Tules-jaoston puheenjohtajana ollut mukana suosituksen valmistelussa, toteaa, että niin terveydenhuollon ammattihenkilöiden, potilaiden kuin suuren yleisönkin asennoitumisen selkäkipuun tulisi muuttua. Lepo ja toiminnan välttäminen eivät paranna pitkittyvää epäspesifistä selkäkipua. Kuntoutuksessa on huomioitava myös kipua ylläpitävät psykologiset tekijät ja vahvistettava luottamusta omaan kyvykkyyteen toimia siten, että kipu ei hallitse päivittäisiä toimintoja eikä sitä koeta terveyttä uhkaavana. Kipu voi olla myös merkki elämää kuormittavista tekijöistä, toteaa pääsihteeri Autti-Rämö.

Lähes puolet suomalaisista kärsii selkäsärystä kuukausittain ja se on kolmanneksi yleisin syy käyntiin terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Suurimmalla osalla vaiva paranee muutamassa viikossa ilman erityisiä terveydenhuollon toimenpiteitä, mutta pienellä joukolla kipu on vaarassa pitkittyä ja kroonistua. Palkon suositus pyrkii vaikuttamaan tälle ryhmälle tarjottavaan hoitoon ja kuntoutukseen.

Sairauspäivärahaa selkäkivun takia sai viime vuonna noin 21 000 henkilöä ja selkäsairauden takia työkyvyttömyyseläkkeellä oli noin 18 500 henkilöä. Päivärahoja ja eläkkeitä niiden vuoksi maksettiin lähes 300 miljoonaa euroa.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä suositusluonnos oli kommentoitavana otakantaa.fi -sivustolla.

PALKOn suositus, perustelumuistio, kirjallisuuskatsaus ja yhteenveto kommenteista löytyvät Palkon kotisivuilta.

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] puh. 02951 63090 tai

pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected] puh. 02951 63133 (ei 7.12.).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.