Kolmea keuhkosyövän hoidossa käytettävää lääkettä koskevat suositukset hyväksytty

12.4.2019 13.23
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 13.3.2019 lopullisesti suositukset, jotka koskevat atetsolitsumabia, nivolumabia ja pembrolitsumabia ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Suositusten mukaan lääkkeet kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, mutta niiden käytölle on tiukat kriteerit.

Palko katsoo suosituksissa, että atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lääkkeillä on todettu suotuisia vaikutuksia hoitovasteeseen ja elossaoloaikaan verrattuna hoitovaihtoehtoihin. Vaikutukset ovat olleet keskimäärin muutaman kuukauden pituisia. Myös lääkkeiden turvallisuus on vaihtoehtoja parempi. Palko katsoi kuitenkin, että lääkkeiden käytölle on potilaan terveydentilaa ja kasvaimen tyyppiä koskevia lääketieteelliseen näyttöön perustuvia ehtoja, jotta hoito kohdistuisi niihin potilasryhmiin, jotka voivat siitä varmimmin hyötyä. Ehdot ilmenevät tarkemmin suosituksista.

Palko totesi poikkeuksellisesti suosituksia hyväksyessään, ettei kysymys ole linjaratkaisuista sen suhteen, mikä on hyväksytty vaikuttavuuden ja kustannusten suhde. Kyseiset lääkkeet ovat olleet jo pitempään markkinoilla. Palko on nopeuttanut lääkkeiden arviointiprosessia estääkseen vastaavan tilanteen, jossa lääkkeiden käyttöönotto on ennättänyt tapahtua ennen kustannusvaikuttavuuden kansallista arviota.  

Atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin vaikutus perustuu syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen voimistamiseen. Kun immuunivaste vahvistuu, elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja. Pembrolitsumabilla on myyntiluvan mukainen käyttöaihe sekä ensimmäisen että toisen tai myöhemmän linjan hoitoon, kun taas atetsolitsmabilla ja nivolumabilla on käyttöaihe ainoastaan toisen tai myöhemmän linjan hoitoon.

Vuonna 2015 keuhkojen tai henkitorven syöpätapauksia todettiin 2 626 henkilöllä ja niihin liittyviä kuolemia oli 2 235. Keuhkosyöpä on eniten kuolleisuutta aiheuttava syöpä Suomessa. Noin 85–90 % kaikista keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia. Fimean arvion mukaan noin 130 potilasta voisi vuosittain soveltua saamaan pembrolitsumbia ensi linjan hoitona. Vastaavasti noin 120 potilasta voisi saada jotain kolmesta lääkkeestä toisen linjan hoitona.

Lääkehoidosta aiheutuva kustannus annostelukustannuksineen potilasta kohti vaihtelee lääkkeestä ja hoitolinjasta riippuen vajaasta 120 000 eurosta reiluun 160 000 euroon. Kustannus perustuu vuoden pituiseen hoitoon ja se on laskettu verottomilla tukkumyyntihinnoilla. Todennäköisesti suurimmalla osalla potilaista hoidon kesto olisi lyhyempi kuin yksi vuosi.

Lisätietoja antavat:

pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected] tai puh. 02951 63133 tai

erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090 (ei 15.-18.4.2019).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.