Kolmea keuhkosyövän hoidossa käytettävää lääkettä koskevat suositusluonnokset kommentoitavaksi

31.12.2018 11.25
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 18.12.2018 alustavasti suositusluonnokset, jotka koskevat atetsolitsumabia, nivolumabia ja pembrolitsumabia ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Suositusluonnosten mukaan lääkkeet kuuluisivat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, mutta niiden käytölle olisi tiukat kriteerit. Luonnokset ovat nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 17.1.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen.

Palko katsoo suositusluonnoksissa, että atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi voisivat kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lääkkeillä on todettu suotuisia vaikutuksia hoitovasteeseen ja elossaoloaikaan verrattuna hoitovaihtoehtoihin. Myös niiden turvallisuus on vaihtoehtoja parempi. Palko katsoo kuitenkin, että lääkkeiden käyttämiselle tulisi olla potilaan terveydentilaa ja kasvaimen tyyppiä koskevia lääketieteelliseen näyttöön perustuvia ehtoja, jotta hoito kohdistuisi niihin potilasryhmiin, jotka voivat siitä varmimmin hyötyä. Ehdot ilmenevät tarkemmin suositusluonnoksista.

Atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin vaikutus perustuu syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen voimistamiseen. Kun immuunivaste vahvistuu, elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja. Pembrolitsumabilla on myyntiluvan mukainen käyttöaihe sekä ensimmäisen että toisen tai myöhemmän linjan hoitoon, kun taas atetsolitsmabilla ja nivolumabilla on käyttöaihe ainoastaan toisen tai myöhemmän linjan hoitoon.

Vuonna 2015 keuhkojen tai henkitorven syöpätapauksia todettiin 2 626 henkilöllä ja niihin liittyviä kuolemia oli 2 235. Keuhkosyöpä on eniten kuolleisuutta aiheuttava syöpä Suomessa. Noin 85–90 % kaikista keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia. Fimean arvion mukaan noin 130 potilasta voisi vuosittain soveltua saamaan pembrolitsumbia ensi linjan hoitona. Vastaavasti noin 120 potilasta voisi saada jotain kolmesta lääkkeestä toisen linjan hoitona.

Lääkehoidosta aiheutuva kustannus annostelukustannuksineen potilasta kohti vaihtelee lääkkeestä ja hoitolinjasta riippuen vajaasta 100 000 eurosta reiluun 130 000 euroon. Kustannus perustuu vuoden pituiseen hoitoon ja se on laskettu verottomilla tukkumyyntihinnoilla.

Suositusluonnokset ovat kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 17.1.2019 saakka. Sieltä löytyy myös suosituksiin liittyvän perustelumuistion luonnos sekä Fimean lääkkeistä laatimat arviointiraportit. Lopulliset suositukset pyritään hyväksymään ja julkaisemaan helmikuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antavat:

pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected] tai puh. 02950 63133 (ei 31.12.2018) tai

erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090 (ei 2.-11.1.2019).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.