Obinututsumabi-lääkettä koskeva suositus hyväksytty

14.1.2019 15.38
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 18.12.2018 suosituksen, joka koskee obinututsumabi-lääkkeen käyttämistä follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa. Suosituksen mukaan obinututsumabi ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Koska obinututsumabin vaikuttavuus ei olennaisesti eroa vertailulääkkeestä, mutta sen turvallisuus on huonompi, Palko katsoo suosituksessaan, ettei lääke kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan. Lisäksi lääkkeen hinta on huomattavasti vertailulääkettä korkeampi.

Obinututsumabilla ja vertailulääkkeellä ei näyttäisi olevan eroa hoidon vaikutuksissa elossaoloaikaan tai elämänlaatuun kolmen vuoden seurannassa. Obinututsumabi-lääkkeen saaneilla potilailla aika ennen taudin etenemistä näyttäisi olevan jonkin verran pidempi kuin vertailulääkkeellä. Obinututsumabin pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tutkimustietoa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ja erityisesti yleisimpiä vakavia haittavaikutuksia obinututsumabilla on yhtä paljon tai enemmän kuin vertailulääkkeellä. Obinututsumabi-hoidon potilaskohtainen lisäkustannus vertailulääkkeeseen verrattuna on noin 32 400 euroa verottomilla tukkumyyntihinnoilla laskettuna.

Follikulaarinen lymfooma on imusolmukesyöpä, jossa luuytimen ja imusolmukkeiden normaalit solut korvautuvat syöpäsoluilla. Obinututsumabi on vasta-aine, joka kiinnittyy syöpäsoluihin käynnistäen mekanismeja, jotka johtavat niiden tuhoutumiseen. Ensilinjan hoidossa lääkettä käytetään aluksi yhdessä solunsalpaajien kanssa ja hoitovasteen mukaan myöhemmin yksinomaisena ylläpitohoitona korkeintaan kahden vuoden ajan.

Follikulaarinen lymfooma on useimmiten hitaasti etenevä sairaus ja sen ennuste hyvä moniin muihin syöpiin verrattuna. Potilaiden keskimääräinen elossaoloaika diagnoosin jälkeen on 15–20 vuotta. Sairastuneista potilaista kaksi kolmasosaa on vähintään 60-vuotiaita ja kolmannes 70-vuotiaita tai vanhempia. Edennyttä tautia ei voida nykyhoidoilla parantaa. Nuoremmilla potilailla sairaus voi lyhentää odotettavissa olevaa elinaikaa, mutta iäkkäillä potilailla tautia voidaan mahdollisesti hallita heidän elinikänsä ajan. Follikulaarinen lymfooma todetaan Suomessa vuosittain noin 240 henkilöllä ja siihen kuolee vuosittain noin 50 henkilöä. 

Ennen lopullista hyväksymistä suositusluonnos oli kommentoitavana otakantaa.fi-sivustolla.

Lisätietoja antavat:

erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai 02951 63090 tai pääsihteeri Taina Mäntyranta, [email protected] tai 02951 63692.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.