PALKO perusti uuden jaoston

4.12.2017 14.20
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO on perustanut uuden jaoston, jonka tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuollon palvelujärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta.

Jaoston puheenjohtajana toimii professori Pekka Mäntyselkä ja jäseninä ylilääkäri Mika Kastarinen, hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, asiantuntijalääkäri Risto Kuronen, ylilääkäri Sari Mäkinen, professori Katri Vehviläinen-Julkunen, asiantuntijahammaslääkäri Taina Remes-Lyly, neuvotteleva virkamies Meri Paavola ja neuvotteleva virkamies Meri Larivaara.

 

Uusi jaosto kokoontuu ensimmäisen kerran joulukuussa määrittelemään tarkemmin ensimmäisen suosituksen aihetta.

 

STM on nimittänyt PALKOn toiseksi varapuheenjohtajaksi ylilääkäri Ilona Autti-Rämön. PALKOa koskevaa valtioneuvoston asetusta on muutettu niin, että aiemman yhden varapuheenjohtajan sijasta varapuheenjohtajia voi olla enintään kolme.

 

PALKOn kotisivuille on päivitetty työn alla olevien suositusten valmistelutilanne.

 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.