Palkon suositustyö sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvistä lääketieteellisistä hoidoista

4.3.2019 12.38
Tiedote

Suosituksen tietopohja valmistumassa

Suomen laki turvaa lääketieteellisen hoidon transsukupuolisuuden perusteella. Sukupuoli-identiteetin variaatio tarkoittaa sukupuoli-identiteetin asettumista mihin tahansa kohtaan mies-nainen dimensiolla tai sen ulkopuolelle, ei ainoastaan jakoa miehiin ja naisiin.  Ihmiset toivovat hoitoa myös muuttaakseen fyysisiä ominaisuuksiaan jossakin määrin naisellisemmiksi, maskuliinisemmiksi tai sukupuolettomiksi ilman juridista sukupuolen muuttamista. 

Vain osalla sukupuoli-identiteetin variaatioon liittyy merkittävää kärsimystä (dysforiaa) ja toimintakyvyn heikkenemistä ja heistäkin vain osa toivoo saavansa lääketieteellistä hoitoa. Tällä hetkellä ei ole selvää, mitkä hoidot kuuluvat nykyisen lain mukaan julkisesti rahoitettuun terveydenhoitoon.

Palko on tilannut kirjallisuuskatsauksen eri lääketieteellisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta erilaisissa sukupuoli-identiteetin variaatioiden kohderyhmissä. Tutkimusnäytön täydentämiseksi on kuultu potilasjärjestöjä ja erilaisia hoitoja saaneita henkilöitä lisäämään ymmärrystä Suomen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta sekä antamaan tietoa kohderyhmän kokemista hyödyistä.  

Yhteiskunnassa rajalliset voimavarat pyritään jakamaan oikeudenmukaisesti terveydenhuoltopalveluja tarvitsevien kesken. Tämän vuoksi on päädytty tilaamaan myös laaja eettis-juridinen selvitys.

Suosituksen tietopohja valmistuu huhtikuun aikana.  Palkon seksuaaliterveyden jaosto keskittyy suosituksen laatimiseen kevään 2019 aikana. Tavoitteena on saada suositusluonnos Otakantaa.fi -palveluun kesän-alkusyksyn aikana.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö [email protected] puh. 02951 63133.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.