Palko hyväksyi pertutsumabi-lääkettä koskevan suosituksen

15.2.2019 15.45
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suosituksen mukaan pertutsumabi-lääke ei HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona kuulu palveluvalikoimaan, koska sen vaikuttavuus on vähäinen ja kustannukset korkeat.

Palko hyväksyi kokouksessaan 5.2.2019 lopullisesti suosituksen, joka koskee pertutsumabi-lääkkeen käyttämistä varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona. Suosituksen mukaan pertutsumabi-hoidon lisäämistä HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoon ei voida pitää lääketieteellisesti perusteltuna. Hoidon aiheuttamat lisäkustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden tilanteessa, jossa sen vaikuttavuus on vähäinen. Näistä syistä pertutsumabi ei tässä käyttöaiheessa kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Varhaisvaiheen rintasyövällä tarkoitetaan syöpää, jossa etäpesäkkeitä voi olla todettavissa kainalon imusolmukkeissa, mutta ei laajemmalla. HER2-positiivisessa rintasyövässä kasvaimen soluissa on tavallista enemmän HER2-kasvutekijäreseptoreita ja tällaisten syöpien uusiutumisriski luokitellaan korkeaksi. Pertutsumabi on tarkoitettu varhaisvaiheen HER2-positiivisessa rintasyövässä käytettäväksi solusalpaajahoidon ja HER2-vasta-aine trastutsumabin lisänä noin vuoden pituisena hoitona.

Pertutsumabin lisääminen hoitoon vähensi tutkimuksissa jonkin verran syövän uusiutumisen riskiä etenkin imusolmukkeisiin levinneissä taudeissa. Kun sata tähän ryhmään kuuluvaa potilasta saa yhden vuoden pituisen lisähoidon, niin neljän vuoden seurannan aikana uusiutumisia todetaan kolme vähemmän kuin ilman lisähoitoa. Vielä ei tiedetä, mitä tapahtuu neljän vuoden jälkeen eli onko kyse uusiutumisen myöhentymisestä vai uusiutumisen estymisestä. Myöskään lisähoidon vaikutusta kokonaiselossaoloaikaan ei vielä tiedetä, koska tutkimus on kesken.

Potilaiden raportoimassa elämänlaadussa ei esiintynyt merkittäviä eroja pertutsumabi- ja vertailuhoitoryhmien välillä. Sekä yleisimpiä haittavaikutuksia että yleisimpiä vakavia haittavaikutuksia pertutsumabilla oli yhtä paljon tai enemmän kuin vertailuryhmässä.

Pertutsumabi-hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat keskimäärin 46 700 euroa potilasta kohti verottomilla tukkumyyntihinnoilla laskettuna. Fimean arvion mukaan noin 200 henkilöä vuodessa voisi soveltua saamaan pertutsumabia nyt kysymyksessä olevassa käyttöaiheessa, mutta arvioon liittyy suurta epävarmuutta. Vuosittainen lisäkustannus 200 potilaalla laskettuna olisi arviolta 9,3 miljoonaa euroa, jolla estettäisiin tai myöhennettäisiin kuuden rintasyövän uusiutuminen.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2015 uusia rintasyöpiä diagnosoitiin 5 191 henkilöllä, joista naisia oli 5 161. Rintasyöpään kuoli vuonna 2015 yhteensä 841 naista. Arviolta noin 15 % rintasyöpäkasvaimista on HER2-positiivisia.

Pertutsumabilla on HER2-postiivisessa rintasyövässä kaksi muuta käyttöaihetta, joita nyt hyväksytty suositus ei koske.

Ennen lopullista hyväksymistä suositusluonnos oli kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla.

Palkon kotisivuilta löytyy suositukseen liittyvä perustelumuistio sekä Fimean lääkkeestä laatima arviointiraportti ja arvioinnin tiivistelmä.

Lisätietoja antavat:

pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected] tai puh. 02950 63133 tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090 (ei 18.-22.2.2019).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.