Pertutsumabi-lääkettä koskeva suositusluonnos kommentoitavaksi

27.12.2018 15.58
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan alustavasti 18.12.2018 suositusluonnoksen, joka koskee pertutsumabi-lääkkeen käyttämistä HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona. Suositusluonnoksen mukaan pertutsumabi ei tässä käyttöaiheessa kuuluisi terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Luonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 15.1.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen.

Suositusluonnoksen mukaan pertutsumabi ei kuuluisi kansalliseen palveluvalikoimaan varhaisvaiheen HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien aikuispotilaiden leikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona solunsalpaaja- ja trastutsumabi-hoidon lisänä. 

Palko katsoo suositusluonnoksessa, ettei pertutsumabi-hoidon lisääminen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoon ole lääketieteellisesti perusteltua. Hoidon aiheuttamat lisäkustannukset ovat myös kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden tilanteessa, jossa sen vaikuttavuus on vähäinen.

Tutkimusten mukaan pertutsumabin lisääminen varhaisvaiheen rintasyöpäpotilaiden liitännäishoitoon vähensi jonkin verran syövän uusiutumisen riskiä, etenkin imusolmukkeisiin levinneissä taudeissa. Absoluuttinen ero pertutsumabi-ryhmän hyväksi oli neljän vuoden seurannan jälkeen 1,7 prosenttiyksikköä. Pertutsumabin lisäämisen vaikutuksia kokonaiselossaoloaikaan ei vielä tiedetä. Potilaiden raportoimassa elämänlaadussa ei esiintynyt merkittäviä eroja pertutsumabi- ja standardihoitoryhmien välillä. Yleisimpiä haittavaikutuksia ja yleisimpiä vakavia haittavaikutuksia pertutsumabilla oli yhtä paljon tai enemmän kuin vertailuryhmässä. Lääkkeen hyötyjä ja haittoja on kuvattu Fimean arvioinnista laaditussa tiivistelmässä.

Pertutsumabi-hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat keskimäärin 46 700 euroa potilasta kohti verottomilla tukkumyyntihinnoilla laskettuna.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2015 uusia rintasyöpiä diagnosoitiin 5 191 henkilöllä, joista naisia oli 5 161. Rintasyöpään kuoli vuonna 2015 yhteensä 841 naista. Arviolta noin 15 % rintasyöpäkasvaimista on HER2-positiivisia. Fimean arvion mukaan noin 200 henkilöä vuodessa voisi soveltua saamaan pertutsumabia nyt kysymyksessä olevassa käyttöaiheessa, mutta arvioon liittyy suurta epävarmuutta.

Pertutsumabilla on HER2-postiivisessa rintasyövässä kaksi muutakin käyttöaihetta, joita suositusluonnos ei koske.

Suositusluonnos on kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 15.1.2019 saakka. Sieltä löytyy myös suositukseen liittyvän perustelumuistion luonnos sekä Fimean lääkkeestä laatima arviointiraportti. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan helmikuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antavat:

pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected] tai puh. 02950 63133 tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090 (ei 2.-11.1.2019).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.