Suositusluonnos koskien psykoterapioita on julkaistu kommentoitavaksi Ota kantaa -palvelussa

28.6.2018 17.00
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan 12.6.2018 alustavasti hyväksynyt suositusluonnoksen ”Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa”. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Suositusluonnos on kommentoitavana Ota Kantaa palvelussa (https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/) 28.6. - 14.8.2018.

 

Palkon suositusluonnoksen mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja niitä tulisi olla tarjolla osana tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta eriasteisissa häiriöissä.

 

Suosituksen taustalla on mielenterveys- ja päihdeongelmien vakavuus yksilön kannalta ja niihin liittyvä suuri palvelujen tarve ja kustannukset yhteiskunnalle. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt huonontavat potilaan elämänlaatua ja niihin liittyy monia riskejä.  Ne vähentävät terveiden elinvuosien määrää ja elinajanodote on selvästi muuta väestöä alhaisempi. Ne ovat merkittävä lyhyt- ja pitkäkestoisen työkyvyttömyyden aiheuttaja ja yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava sairausryhmä.

 

Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoitomenetelmät ovat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden keskeinen hoitomuoto lääkehoidon ohella. Potilaiden yhdenvertaisuus psykoterapeuttisten palvelujen saatavuuden suhteen ei toteudu samalla lailla maan eri osissa. Nykytilanteessa psykoterapiaan pääsyä viivästyttää järjestelmän monimutkaisuus, minkä lisäksi painotus kuntoutuspsykoterapiaan ja hoidollisen terapian ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisen erillisyys vaikuttavat psykoterapian saatavuuteen.

 

Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä voidaan hoitaa ja potilasta kuntouttaa psykoterapioilla ja muilla psykososiaalisilla menetelmillä, joita voidaan pitää oikein toteutettuina vaikuttavina menetelminä, joskin vaikuttavuudessa on vaihtelua eri sairausryhmien ja menetelmien välillä. Myös eettiseltä kannalta on ihmisarvoa kunnioittavaa ja yhdenvertaisuutta lisäävää varmistaa, että nämä hoito- ja kuntoutusmuodot ovat niiden saatavilla, jotka voivat niistä perustellusti hyötyä.

 

Hoitamattomista mielenterveys- ja päihdeongelmista aiheutuu yhteiskunnalle paljon kustannuksia paitsi suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, myös välillisesti tuottavuuden menetyksestä, työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairastuneen ja omaisten kärsimyksen kautta. Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitaminen ja niistä kuntouttaminen säästää yhteiskunnan varoja, kun vältetään hoitamattomista häiriöistä yhteiskunnalle seuraavat kustannukset.

 

Kommentointiajan päätyttyä PALKO käsittelee saadun palautteen ja päättää syyskuussa lopullisen suosituksen hyväksymisestä.

 

Lisätietoja antavat pääsihteeri Taina Mäntyranta, [email protected] tai puh. 02950 63692 (ei 2.-27.7.) ja erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected] tai puh. 02951 63409 (ei 2.7-3.8.).

 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.