Reslitsumabi-, mepolitsumabi- ja benralitsumabi-lääkkeitä koskevat suositukset hyväksytty

17.12.2018 10.44
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on hyväksynyt kokouksessaan 9.10.2018 reslitsumabi-, mepolitsumabi- ja benralitsumabi-lääkkeitä koskevat suositukset. Suositusten mukaan reslitsumabi, mepolitsumabi ja benralitsumabi kuuluvat suosituksissa todetuin edellytyksin Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Vaikeimmissa eosinofiilisen astman tautimuodoissa on tarpeen tablettimuotoinen kortisonilääkitys (tablettiglukokortikoidi). Jos tällä ja muilla ensisijaisilla hoidoilla ei ole saatu hyvää vastetta tai jos merkittävät haitat estävät tablettiglukokortikoidin käytön, voidaan eosinofiilista astmaa sairastavilla aikuispotilailla käyttää reslitsumabia, mepolitsumabia tai benralitsumabia asiaan perehtyneen erikoislääkärin harkinnan mukaan.

Tyypillisimmät tilanteet, joissa hoitoa potilaalle harkitaan, ovat:

  • Tablettiglukokortikoidin nykyiset haitat potilaalla estävät sen tehokkaan käytön tai tarvittava glukokortikoidiannos on jatkuvasti niin suuri, että vaikeiden haittojen kehittyminen on todennäköistä.
  • Potilaalla, jolla ei voida käyttää säännöllistä tablettiglukokortikoidia, on ollut usein toistuvia luotettavasti todettuja astman pahenemisjaksoja, joiden hoitoon on tarvittu tablettiglukokortikoidia (vähintään 5 tablettiglukokortikoidikuuria vuodessa)
  • Potilaalla, jolla ei voida käyttää säännöllistä tablettiglukokortikoidia, todetaan seurannassa aiempaan hoitoon reagoimaton keuhkofunktion alenema.

Hoidon jatkaminen edellyttää, että seurannassa todetaan astman pahenemisvaiheiden ja tarvittavien tablettiglukokortikoidi-annosten väheneminen.

Astman pahenemisvaiheet voivat vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn ja elämänlaatuun, ne lisäävät sairauspoissaoloja ja terveydenhuollon kustannuksia. Arvion mukaan vaikeaa eosinofiilista astmaa sairastavista aikuisista noin 5 prosenttia voisi soveltua hoidettavaksi biologisella lääkkeellä. Tämä tarkoittaisi, että benralitsumabi-, mepolitsumabi- tai reslitsumabi-hoidon aloittaisi vuosittain noin 60 uutta potilasta.

Näiden astmalääkkeiden yhden vuoden potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat 18 000-22 000 euroa. Palkon näkemyksen mukaan hoito voidaan toteuttaa sillä lääkkeellä, joka kulloinkin on hankinta- ja annostelukustannukset huomioiden kustannuksiltaan edullisin.

PALKOn suositukset ja niiden yhteinen perustelumuistio löytyvät Palkon kotisivuilta http://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset

Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, [email protected]  tai puh. 02950 63692 tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.