Suositusluonnokset koskien virtsarakkosyövän hoidossa käytettäviä lääkkeitä on julkaistu kommentoitavaksi

28.6.2018 17.05
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on julkaissut otakantaa.fi -sivustolla avoimeen kommentointiin kolme suositusluonnosta, joka koskevat atetsolitsumabi-, nivolumabi- ja pembrolitsumabi-lääkkeitä virtsarakkosyövän hoidossa.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi suositukset alustavasti kokouksessaan 26.6.2018. Ennen suositusten lopullista hyväksymistä Palko antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta otakantaa.fi -sivustolla. Kommentointiaika päättyy 14.8.2018.

Palkon suositusluonnoksen mukaan atetsolitsumabi ja pembrolitsumabi eivät kuuluisi suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen virtsarakkosyövän ensilinjan hoidossa siinäkään tapauksessa, että potilas ei soveltuisi saamaan sisplatiinia sisältävää solunsalpaajahoitoa, koska riittävää näyttöä niiden vaikuttavuudesta ei ole.

Palkon suositusluonnoksen mukaan atetsolitsumabi-, pembrolitsumabi- ja nivolumabi -hoito kuuluisivat suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ehdollisena hinnanalennukselle paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman toisen tai myöhemmän linjan hoidossa aikuisilla, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa. Palkon näkemyksen mukaan hoito voidaan toteuttaa sillä lääkkeellä, joka kulloinkin on hankinta- ja annostelukustannukset huomioiden kustannuksiltaan edullisin.

Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ovat monoklonaalisia PD-1- ja PD-L1 -estäjiä, joiden vaikutus perustuu syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen voimistamiseen. Kun immuunivaste vahvistuu, elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja.

Vuonna 2015 raportoitiin 1 270 uutta virtsarakkosyöpätapausta. Arviolta noin 25 %:ssa tapauksista todetaan rakon lihaskerrokseen tai sen läpi ulottuva syöpä, ja noin 5 %:lla potilaista on arvioitu olevan etäpesäkkeitä taudin diagnoosihetkellä. Levinneen tai etäpesäkkeisen virtsarakkosyövän ennuste on yleensä huono.

PD-1/PD-L1 -estäjiä voisi vuosittain saada ensilinjan hoidossa 5–10 potilasta. Potilaskohtainen lisäkustannus vertailuhoitoon nähden olisi lääkkeestä riippuen 43 000 tai 60 000 € ja kokonaiskustannus 0,22–0,60 miljoonaa euroa vuosittain. Toisen tai myöhemmän linjan hoidossa näitä lääkkeitä voisi saada vuosittain 50–70 potilasta. Potilaskohtainen lisäkustannus olisi lääkkeestä riippuen 37 000-54 000 € ja lisäkustannus noin 1,8–3,8 miljoonaa euroa vuosittain.

Atetsolitsumabin ja pembrolitsumabin tehoon levinneen virtsarakkosyövän ensilinjan hoidossa liittyy merkittävää epävarmuutta, eikä tutkimusnäyttö ole riittävää lääketieteellisen perusteltavuuden arvioimiseksi. Toisen linjan hoidossa voi olla perusteltua käyttää atetsolitsumabia, pembrolitsumabia ja nivolumabia levinneen virtsarakkosyövän hoidossa potilailla, jotka ovat aiemmin saaneet platinaa sisältävän hoidon. Odotettu kliininen lisähyöty on vähäinen verrattuna käytössä oleviin hoitovaihtoehtoihin, mutta hoitovaste näyttää olevan pitkäkestoinen niillä potilailla, jotka sen saavuttavat.  

Kommentointiajan päätyttyä 14.8.2018 PALKO käsittelee saadun palautteen ja päättää syyskuussa lopullisen suosituksen hyväksymisestä.

PALKOn perustelumuistio ja sähköinen vastauslomake löytyvät suositusluonnosten kommentointisivulta https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antavat pääsihteeri Taina Mäntyranta, [email protected]  tai puh. 02950 63692 (ei 2.-27.7.) tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090 (ei 2.-27.7.).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.