Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on hyväksynyt lopullisesti kolme virtsarakkosyövän lääkehoitoa koskevaa suositusta

19.12.2018 16.54
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi atetsolitsumabi-, pembrolitsumabi- ja nivolumabi-lääkkeitä koskevat suositukset kokouksessaan 4.9.2018.

Palkon suositusten mukaan atetsolitsumabi-, pembrolitsumabi- ja nivolumabi -hoito kuuluvat suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen virtsarakkosyövän toisen tai myöhemmän linjan hoidossa aikuisilla, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa. Vaikka odotettu kliininen lisähyöty on vähäinen verrattuna käytössä oleviin hoitovaihtoehtoihin, hoitovaste näyttää olevan pitkäkestoinen niillä potilailla, jotka sen saavuttavat. Suositusten ehtona on lääkkeiden hinnanalennus, ja Palkon näkemyksen mukaan hoito voidaan toteuttaa sillä lääkkeellä, joka kulloinkin on hankinta- ja annostelukustannukset huomioiden edullisin.

Sen sijaan atetsolitsumabi ja pembrolitsumabi eivät suositusten mukaan kuulu palveluvalikoimaan paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen virtsarakkosyövän ensilinjan hoidossa siinäkään tapauksessa, että potilas ei soveltuisi saamaan sisplatiinia sisältävää solunsalpaajahoitoa, koska riittävää näyttöä niiden vaikuttavuudesta ei toistaiseksi ole. Nivolumabilla tämä tautimuoto ei ole myyntiluvan mukainen käyttöaihe.

Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ovat monoklonaalisia PD-1- ja PD-L1 -estäjiä, joiden vaikutus perustuu syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen voimistamiseen. Kun immuunivaste vahvistuu, elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja.

Ensilinjan hoidolla tarkoitetaan ensimmäistä lääkehoitoa, jonka potilas saa levinneen tai etäpesäkkeisen virtsarakkosyövän hoitoon. Toisen tai myöhemmän linjan hoidolla tarkoitetaan potilaalle annettavaa lääkehoitoa silloin, kun tauti ei reagoi ensilinjan hoidolle tai etenee ensilinjan hoitojen jälkeen.

Vuonna 2015 raportoitiin 1 270 uutta virtsarakkosyöpätapausta. Arviolta noin 25 %:ssa tapauksista todetaan rakon lihaskerrokseen tai sen läpi ulottuva syöpä ja noin 5 %:lla potilaista on arvioitu olevan etäpesäkkeitä taudin diagnoosihetkellä. Levinneen tai etäpesäkkeisen virtsarakkosyövän ennuste on yleensä huono.

PD-1/PD-L1 -estäjiä voisi toisen tai myöhemmän linjan hoidossa saada vuosittain 50–70 potilasta. Potilaskohtainen lisäkustannus olisi lääkkeestä riippuen 37 000–54 000 € ja lisäkustannus yhteensä noin 1,8–3,8 miljoonaa euroa vuosittain.

Ennen lopullista hyväksymistä suositusluonnokset olivat kommentoitavina otakantaa-sivustolla.

Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, [email protected] tai puh. 02950 63692 (ei 19.-21.12.2018) tai erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai puh. 02951 63090 (ei 2.-11.1.2019).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.