Ajankohtaisia asioita

21.6.2018 8.57
Tiedote

Tiedote Palveluvalikoimaneuvoston ajankohtaisista asioista

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto valmistelee suositusta psykoterapioista ja muista psykososiaalisista hoito- ja kuntoutusmuodoista mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa 

Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoitomuodot ovat psykiatrian keskeinen hoitomuoto lääkehoidon rinnalla. Palko on jatkanut suosituksen käsittelemistä kesäkuun kokouksessaan. Suositusluonnos  julkaistaan kommentoitavaksi kesäkuussa 2018.

 

  • Palko päätti ottaa jatkovalmisteluunriippuvuuksien hoito- ja kuntoutusmenetelmät

Nykytilanteessa riippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävien erilaisten menetelmien tarjonta vaihtelee huomattavasti maan eri osissa ja erityisen huonosti palveluita on mahdollista saada pienissä kunnissa. Käytettyjen menetelmien sisältö ja laatu vaihtelevat. On tärkeää varmistaa eri asiakasryhmien välinen yhdenvertaisuus ja se, että käytetään sellaisia menetelmiä, joiden tiedetään olevan vaikuttavia. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto valmistelee suositusta ja se valmistuu vuonna 2019.

 

  • Elintapa ja omahoito-jaosto on aloittanut suositusvalmistelun elintapaohjauksesta ja omahoidon tuesta

Elintapa ja omahoito-jaosto (ELO-jaosto) valmistelee suositusta terveydenhuollon palvelujärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta. On tarpeen saada suositus siitä, mitä elintapaohjausta ja omahoidon tukea sisällytetään terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suositus valmistuu vuonna 2019.

 

  • Lääkejaosto jatkaa sairaalalääkesuositusten valmistelua

Palkon maaliskuussa 2018 hyväksymän nusinerseeni-lääkettä SMA-taudissa koskevan suosituksen ruotsin ja englanninkieliset käännökset on julkaistu Palkon kotisivuilla.

Palkon hyväksymä suositus sebelipaasi alfa-lääkkeestä lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa julkaistaan kesäkuussa 2018.

Palkon suositusluonnokset atetsolitsumabi-, nivolumabi- ja pembrolitsumabi-lääkkeistä virtsarakkosyövän hoidossa julkaistaan kommentoitavaksi kesäkuussa 2018.

Palko jatkaa suositusvalmistelua reslitsumabi-, mepolitsumabi- ja benralitsumabi –lääkkeistä vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Suosituluonnokset  julkaistaan kommentoitavaksi syksyllä 2018

 

  • Uusia jäseniä Palkoon

Valtioneuvosto nimittänyt 19.4.2018 neuvostoon kaksi uutta jäsentä (Sirkku Pikkujämsä, POP-maakunta ja Jarmo Koski, Essote ) ja varajäsentä (Leena Turpeinen,  Helsingin kaupunki ja Matias Lahti, Jämsän kaupunki). Kun Palkon toiselle toimikaudelle nimitettiin viime kesänä jäseniä, jätettiin paikkojaa täyttämättä, jotta niihin voitaisiin myöhemmin valita henkilöitä, jotka tuovat palvelujen järjestäjän näkökulmaa Palkon työskentelyyn.

Lisäksi STM on 23.4.2018 myöntänyt eron varajäsen Lauri Kesolle (Kela) ja nimittänyt hänen tilalleen Tanja Laukkalan (Kela).

 

  • Palkon vuoden 2017 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on hyväksytty

Dokumentit löytyvät Palkon kotisivuilta toiminta-valikosta.

 

  • Priorities 2018-konferenssi Linköpingissä syyskuussa

Joka toinen vuosi järjestettävä terveydenhuollon priorisointiin keskittyvä Priorities-konferenssi pidetään 13.-15.9.2018 Linköpingissä Ruotsissa. Ennen varsinaista konferenssia järjestetään 12.9.2018 avoin pohjoismainen kokous, jossa Ruotsin, Norjan ja Suomen edustajat kertovat kokemuksista terveydenhuollon priorisoinnista ja jossa selvitetään mahdollisuuksia tiivistää yhteydenpitoa eri pohjoismaiden välillä. Palkon edustajat pitävät sekä konferenssissa että pohjoismaisessa kokouksessa esityksen palveluvalikoiman määrittelystä Suomessa.

Konferenssin ilmoittautumisaika päättyy jo 30.6.2018. Lisätietoja löydät konferenssin sivuilta www.priorities2018.se

 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.