Uusia selvityksiä palveluvalikoiman määrittelyn kehittämiseksi

5.10.2017 13.51
Tiedote

Selvityksiä menetelmistä ja päätöksenteosta sekä palveluvalikoiman määrittelystä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut neljä selvitystä lääkkeiden ja muiden menetelmien arvioinnista sekä menetelmiin liittyvästä päätöksenteosta. Tavoitteena on lisätä keskustelua siitä, miten arviointia ja päätöksiä kannattaisi tulevaisuudessa tehdä.

PALKO on teettänyt selvityksistä kaksi ja ne liittyvät palveluvalikoiman määrittelyyn. Toisessa tarkastellaan, voisiko kustannusvaikuttavuutta käyttää yhtenä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä. Selvityksen mukaan laadukas kustannusvaikuttavuustieto on yleensä hyödyllistä ottaa huomioon, mutta päätösten ei tulisi perustua ainoastaan siihen.

Toisessa selvityksessä kuvataan, millaisia palveluvalikoimaa koskevia kriteerejä noudatetaan eräissä muissa Euroopan maissa. Selvitys tarkastelee erityisesti sitä, miten palveluvalikoimaa koskevat päätökset ohjaavat terveydenhuollon toteuttamista käytännössä.

Lisätietoja

Pääsihteeri Taina Mäntyranta, puh. 02951 63692

sähköposti etunimi.sukunimi (a) stm.fi tai palveluvalikoima (a) stm.fi

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.