Käsittelyprosessin toimijoiden roolit

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) kokous

  • varsinainen päätöksentekoelin, joka mm. päättää suosituksen laatimisesta, sen hyväksymisestä, jaostojen perustamisesta ja jäsenistä sekä asiantuntijoiden valitsemisesta

Jaostot

  • jaosto valmistelee yhteistyössä sihteeristön kanssa suositusluonnoksia omalta alaltaan
  • jaoston jäsenenä voi olla neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita

Asiantuntijat

  • asiantuntijan tehtävänä on pyydettäessä kirjallisesti tai suullisesti kertoa näkemyksensä käsiteltävästä asiasta
  • asiantuntija voi toimia myös jaoston jäsenenä

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö

  • sihteeristö valmistelee yhteistyössä jaostojen kanssa suositusluonnokset sekä huolehtii mm. neuvoston ja jaostojen kokousten valmistelusta, viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä
  • sihteeristöä johtaa päätoiminen pääsihteeri