Palkon käsittelyprosessit

Palkon prosessikuva on selitetty kohdassa Suositusten käsittelyprosessi. Linkki sivulle lisätty kuvaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) käsittelyprosessin kuvaus kertoo, millaisia ratkaisuja Palko voi antaa ja miten niiden käsittely Palkossa etenee.

 

Tämä prosessikuvaus on hyväksytty Palkon kokouksessa 15.3.2018 ja sitä sovelletaan 1.7.2018 alkaen vireille tulevien uusien asioiden valmisteluun ja käsittelyyn. Palkon kokous hyväksyi 12.6.2019 muutoksia tietojen julkisuutta sekä eri tahojen näkemysten keräämistä ja kommentointia koskeviin kohtiin (muutetut kappaleet on merkitty tekstiin).

Palkon käsittelyprosessi on kuvattu käsikirjan kohdassa  suositusten käsittelyprosessi.