Polvikuluman tähystyskirurgia ei kuulu palveluvalikoimaan

Julkaisuajankohta 9.2.2017 13.41
Tiedote

PALKOn tiedote 9.2.2017

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) katsoo suosituksessaan, ettei ikääntymisestä johtuvan polvikuluman vuoksi tehtävä tähystyskirurgia kuulu palveluvalikoimaan. Liikuntaharjoittelulla voidaan saavuttaa sama hoitotulos pienemmillä riskeillä. Tähystysten määrä on vähentynyt viime vuosina ja suosituksella pyritään nopeuttamaan kehitystä ja yhdenmukaistamaan hoitokäytäntöjä.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) antoi 8.2.2017 suosituksen, jonka mukaan polvikuluman tutkimus tai hoito tähystyskirurgialla ei kuulu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Lääketieteellisten tutkimusten mukaan liikuntaharjoittelulla voidaan saavuttaa yhtä hyvä hoitotulos kuin kirurgisilla toimenpiteillä, joihin liittyy aina myös riskejä.

Polvikulumalla tarkoitetaan ikääntymisestä johtuvaa nivelrikkoa tai rappeumaperäistä polven nivelkierukan repeämää. Toistuva tai pitkäaikainen polvikipu on yleinen vaiva: joka neljäs 40 vuotta täyttänyt kärsii siitä. Kivun lisäksi polven jäykkyys on tyypillinen oire.

Vuonna 2014 Suomessa tehtiin julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa yhteensä noin 15 000 polven tähystystä ja niistä aiheutui julkiselle taloudelle noin 23,5 miljoonan euron suorat kustannukset. Tähystysten määrä on viime vuosina laskenut. Nyt annetulla suosituksella PALKO haluaa nopeuttaa tätä kehitystä ja varmistaa, että hoitokäytännöt ovat yhdenmukaiset koko maassa niin julkisessa kuin yksityisessäkin terveydenhuollossa.

 ”Uusien hoitomenetelmien käyttöönotosta puhutaan paljon, mutta yhtä tärkeää on huolehtia menetelmien käytön lopettamisesta silloin, kun lääketieteellinen tieto antaa siihen aihetta”, toteaa PALKOn puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. ”Polvikuluman tähystyksistä luopuminen vapauttaa resursseja käytettäväksi muiden potilasryhmien hyväksi, jolloin vaikutukset voivat heijastua laajemmalle ja myös muille erikoisaloille.”

”Tärkeää on muistaa, että menetelmän poistuminen palveluvalikoimasta ei tarkoita potilaiden jättämistä hoidotta. Polvikuluman kohdalla on varmistettava, että potilaiden liikuntaharjoittelua ja painonhallintaa tuetaan riittävällä neuvonnalla, ohjauksella ja seurannalla. Myös kivun hoidosta on huolehdittava, jotta harjoittelu ei esty sen vuoksi”, jatkaa kansliapäällikkö Sillanaukee.

Suositusmateriaali

Lisätietoja

Pääsihteeri Taina Mäntyranta, puh. 02951 63692

Erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.