Suositus: Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen kuntoutus

2.9.2016 13.05
Tiedote

Lonkkamurtumaleikkauksen jälkeinen moniammatillinen kuntoutus kuuluu palveluvalikoimaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi kokouksessaan 30.8.2016 suosituksen lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeisestä kuntoutuksesta. Sen mukaan moniammatillinen, potilasta aktivoiva ja tavoitteellinen kuntoutus kuuluu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan.

PALKO otti aiheen käsiteltäväkseen, koska lonkkamurtumaleikkauksen jälkeinen kuntoutus ei nykyisin toteudu maassamme yhdenmukaisesti. Moniammatillinen potilasta aktivoiva kuntoutus nopeuttaa ja lisää kotiutumista, vähentää kuolleisuutta ja parantaa potilaiden elämänlaatua merkittävästi lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeen. Kuntoutuksen tavoitteena tulee aina olla potilaan paluu hänen aiempaan elinympäristöönsä.

Lonkkamurtuman saa vuosittain noin 6500 henkilöä.  Murtumien hoito ja kuntoutus maksaa jo ensimmäisen vuoden aikana yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kotimaisten tutkimustulosten mukaan jo ensimmäisen vuoden aikana voidaan saavuttaa keskimäärin noin 5000 euron säästö potilasta kohti, kun kuntoutus toteutetaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Vaikka kuntoutus saattaa alkuvaiheessa vaatia nykyistä enemmän resursseja, satsaus saadaan nopeasti takaisin säästöinä.

Kun kuntoutustulokset paranevat, suurempi osa potilaista voi palata entiseen elinympäristöönsä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve vähenee. PALKOn arvion mukaan pitkäaikaispotilaiksi joutuvien määrä vähenisi vuosittain 150 hengellä, mikäli kuntoutustulokset olisivat koko maassa samalla tasolla kuin ne nyt ovat parhaat tulokset saavuttaneessa sairaanhoitopiirissä.

Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä se oli kesällä kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa. Eri tahoilta saatujen 27 kommentin perusteella suositukseen ja siihen liittyvään taustamuistioon tehtiin täsmennyksiä.

Suositus ja taustamuistio neuvoston kotisivuilla.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi. 

Lisätietoja:

PALKOn pääsihteeri Jaana Leipälä, puh. 02951 63073

Erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090

P.S. Tilaa PALKOn uutiset sähköpostiisi kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi! Merkitse myös kalenteriisi PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 Helsingissä!

Ajankohtaista