Behandlingsprocessen vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Beskrivningen av behandlingsprocessen vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården berättar vilka lösningar rådet kan ge och hur deras behandling vid rådet framskrider.

Denna processbeskrivning har godkänts vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018, och den tillämpas från och med den 1 juli 2018 på beredningen och behandlingen av nya ärenden som inleds.