Ge respons

All respons på innehållet och strukturen i vår webbplats är välkommen och viktig. Vi behandlar responsen konfidentiellt och beaktar den när vi utvecklar vår webbplats. Du kommer åt att kommentera utkasten till rekommendationer på en egen sida. Observera att tjänsteutbudsrådet inte svarar avsändaren separat om responsen och tar inte ställning till vården av enskilda personer.