Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården innebär offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsteutbudet tillämpas på både offentlig hälso- och sjukvård och privat hälsovård som FPA betalar ersättning för.

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har till uppgift att ge rekommendationer om vilka tjänster som ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården. Tjänsteutbudsrådet är ett permanent organ som tillsätts av statsrådet. Rådet finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

 

Styrkan i att arbeta tillsammans: Stärkande av patienternas delaktighet  - Webbinarium 7.5.2024 KL. 13.00-15.30 Microsoft Teams

MÅLGRUPPER;

  • Webbinariet är avsett för aktörer inom hälso- och sjukvården och för patient- och folkhälsoorganisationer samt för alla som är intresserade av och arbetar med att främja patienternas delaktighet.

SYFTET MED EVENTET:

  • Målet är att dela erfarenheter och lära sig om patienternas delaktighet och utnyttjande av erfarenhetskunskap i hälso- och sjukvårdens verksamhet, utveckling och beslutsfattande.

ANMÄL DIG: senast fredagen den 3.5. https://forms.office.com/e/74H14bgvDi 
  
INSPELNING: En inspelning kommer att göras av evenemanget, som kan ses i två veckor efter evenemanget