Rekommendationer och ställningstaganden

Tjänsteutbudsrådet kan ge två olika slag av rekommendationer:

Rådet kan rekommendera att prevention av en viss sjukdom, motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom, vård eller rehabilitering hör till offentligt finansierade tjänster i Finland.

Rådet kan rekommendera att prevention av en viss sjukdom, motiverade undersökningar för att upptäcka sjukdom, vård eller rehabilitering inte hör till offentligt finansierade tjänster i Finland.

Tjänsteutbudsrådets rekommendationer publiceras först som utkast i tjänsten dinåsikt.fi, där de kan kommenteras för en viss tid. Den respons som fås beaktas vid den fortsatta beredningen. Färdiga rekommendationer kommer att publiceras på tjänsteutbudsrådets webbplats. Rekommendationerna uppdateras vid behov.