Kontaktinformation för tjänsteutbudsrådet och dess sekretariat

Tjänsteutbudsrådet

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors

E-post: [email protected] 

Sekretariat

Generalsekreterare Kati Koskinen, magister i hälsoekonomi, tfn 02951 63286

Expert Sari Koskinen, magister i hälsovård, tfn 02951 63409 

Expert Reima Palonen, juris kandidat, tfn 02951 63090

Expert Sinikka Sihvo, Adjungerad professor i folkhälsa, tfn 02951 63221

Expert Ritva Bly, sjukhusfysiker, tfn 02951 63039 (25.1.2021-31.12.2022)

Assistent Leena Alanne, tfn 02951 63262

E-post: [email protected]gov.fi