Kontaktinformation för tjänsteutbudsrådet och dess sekretariat

Tjänsteutbudsrådet

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors

E-post: [email protected] 

Sekretariat

Generalsekreterare 

Expert Sari Koskinen, magister i hälsovård, tfn 02951 63409 

Expert Reima Palonen, juris kandidat, tfn 02951 63090

Ledande sakkunnig Ritva Bly, sjukhusfysiker, STUK, tfn 02951 63039 (1.1.-30.6.2023)

Assistent Leena Alanne, tfn 02951 63262

E-post: fornamn.efternamn@gov.fi