Kontaktinformation för tjänsteutbudsrådet och dess sekretariat

Tjänsteutbudsrådet

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Sjötullsgatan 1, Helsingfors

E-post: [email protected] 

Sekretariat

Generalsekreterare Ilona Autti-Rämö, medicine docent, tfn 02951 63133

Expert Sari Koskinen, magister i hälsovård, tfn 02951 63409 (arbetsrotation 1.2.-31.12.2021)

Expert Reima Palonen, juris kandidat, tfn 02951 63090

Expert Sinikka Sihvo, Adjungerad professor i folkhälsa, tfn 02951 63221

Ledande expert Ritva Bly, sjukhusfysiker, tfn 02951 63039 (25.1.-31.12.2021)

Expert Laura Sandström, magister i hälsovård, tfn 02951 63759

Assistent Leena Alanne, tfn 02951 63262

E-post: fornamn.efternamn[a]gov.fi