Kontaktinformation för tjänsteutbudsrådet och dess sekretariat

Tjänsteutbudsrådet

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Sjötullsgatan 1, Helsingfors

E-post: palveluvalikoima[at]stm.fi

Sekretariat

Generalsekreterare Ilona Autti-Rämö, medicine docent, tfn 02951 63133

Expert Sari Koskinen, magister i hälsovård, tfn 02951 63409

Expert Reima Palonen, juris kandidat, tfn 02951 63090

E-post: fornamn.efternamn[at]stm.fi