Verksamhet

Tjänsteutbudsrådet samlas ungefär vartannan månad. Dessutom samlas sektionerna för att bereda saker för tjänsteutbudsrådet.

Tjänsteutbudsrådet ordnar såväl evenemang som är öppna för alla som evenemang för intressentgrupper. Rådets sekretariat deltar även i evenemang som andra aktörer ordnar och som anknyter till rådets arbete.

Du kan bekanta er med tjänsteutbudsrådets mötesprotokoll och evenemangsmaterial på rådets finskspråkiga webbsidor.