Tjänsteutbudsrådets kommunikation

Tjänsteutbudsrådet har en kommunikations- och påverkansplan (på finska).

De centrala principerna för tjänsteutbudsrådets kommunikation är:

 • Öppenhet och växelverkan

Tjänsteutbudsrådet lyssnar på intressenternas synpunkter. Rådet kommunicerar om sin verksamhet på sin webbplats. Tjänsteutbudsrådets verksamhetsprinciper och processer har beskrivits på rådets webbplats som är öppen för alla. Rådets rekommendationer och deras motiveringar är offentliga. De presenteras för användarna av tjänster på ett begripligt sätt på rådets webbplats.  Bakgrundsinformationen, beredningsprocesserna och motiveringarna till rådets rekommendationer beskrivs på ett begripligt sätt på webbplatsen.

 • Informationens tillförlitlighet och oberoende

Man ber om bakgrundsutredningar (till exempel systematiska litteraturöversikter och sakkunnigutlåtanden) som behövs för beredning av rekommendationer hos oberoende och pålitliga aktörer, vars verksamhetsprinciper och processer har beskrivits öppet.

 • Snabbhet och aktuella uppgifter

Tjänsteutbudsrådet kommunicerar tidsenligt om sin verksamhet. Rådet reagerar vid behov snabbt i offentligheten på framträdande ämnen som anknyter till tjänsteutbudet.

 • Begriplighet, tydlighet och jämlikhet

Frågorna presenteras på ett tydligt och begripligt sätt. Materialet på webbplatsen kan utnyttjas av alla. Olika intressenter betraktas på lika villkor och kommunikationen riktas till alla på jämlika grunder.

 • Flera kanaler

Webbplatsen är rådets viktigaste kommunikationskanal. Dessutom kan alla intresserade beställa rådets elektroniska nyhetsbrev. Rådet kommunicerar även genom att ordna seminarier och intressentmöten. Intressenterna förmedlar rådets meddelanden genom sina egna kommunikationskanaler.

Rådets centrala intressenter (samarbetspartner) är:

 • patienter, patienternas anhöriga, patientorganisationer, användare av hälsovårdstjänster
 • yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
 • beslutsfattare inom hälso- och sjukvården
 • aktörer som ansvarar för ordnandet av hälsovårdstjänster
 • producenter av hälsovårdstjänster
 • fackföreningar och intressebevakningsorganisationer inom hälso- och sjukvården

Kanaler för tjänsteutbudsrådets kommunikation är bl.a:

 • Webbkommunikation

Egen webbplats: www.palveluvalikoima.fi

 • Öppna seminarier som rådet ordnar
 • Intressentmöten som rådet ordnar
 • Rådets deltagande i evenemang som intressenterna ordnar