Sekretariat

Sekretariatet bereder ärenden till rådets och sektionernas möten. Generalsekreteraren är chef för sekretariatet.

Generalsekreterare Ilona Autti-Rämö, docent i barnneurologi

Specialsakkunnig Sari Koskinen, magister i hälsovård

Specialsakkunnig Reima Palonen, juris kandidat

Assistent Leena Alanne

Kontakt

Bindningar

I samband med att medlemmar och sakkunniga i tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har utnämnts har deras bindningar kartlagts. När enskilda ärenden behandlas iakttas jävsgrunder i enlighet med förvaltningslagen.