Sekretariat

Sekretariatet bereder ärenden till rådets och sektionernas möten. Generalsekreteraren är chef för sekretariatet.

Kontaktinformation

Bindningar

I samband med att medlemmar och sakkunniga i tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har utnämnts har deras bindningar kartlagts. När enskilda ärenden behandlas iakttas jävsgrunder i enlighet med förvaltningslagen.