Sekretariat

Sekretariatet bereder ärenden till rådets och sektionernas möten. Generalsekreteraren är chef för sekretariatet.

Generalsekreterare Taina Mäntyranta, medicine licenciat

Specialsakkunnig Sari Koskinen, magister i hälsovård

Specialsakkunnig Reima Palonen, juris kandidat

Avdelningssekreterare Karoliina Ratia

Kontakt

Bindningar

I samband med att medlemmar och sakkunniga i tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har utnämnts har deras bindningar kartlagts. När enskilda ärenden behandlas iakttas jävsgrunder i enlighet med förvaltningslagen.