I tjänsteutbudet tar man INTE ställning till:

 • Vem som ska ordna hälso- och sjukvårdstjänsterna
 • Var eller vem som producerar hälso- och sjukvårdstjänsterna
 • Ledarskapet inom hälso- och sjukvården och verksamhetssätten i praktiken
 • Samarbetet mellan aktörerna inom hälso- och sjukvården
 • Kötider, förverkligandet av tidsfristerna för vårdgarantin och övrig tillgång till tjänster i praktiken
 • Tillgängligheten till hälso- och sjukvårdstjänster
 • Klientavgifternas storlek inom hälso- och sjukvården
 • Sjukförsäkringsersättningar som betalas för läkemedel
 • Försäljningstillstånd för läkemedel
 • Tillsynen inom hälso- och sjukvården
 • Personalstyrka som behövs och deras kompetensnivå