Rekommendationer

Tjänsteutbudsrådet har gett följande rekommendationer:

10.12.2015 Behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken med intravitreal bevacizumab hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

30.8.2016 Implantatstödd täckprotes vid behandling av tandlöshet i underkäken

30.8.2016 Rehabilitering efter höftfrakturoperation

15.3.2018 Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA  Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018

12.6.2018 Sebelipas alfa vid behandling av brist på lysosomalt surt lipas

 

Sebelipas alfa vid behandling av brist på lysosomalt surt lipas

Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 12.6.2018

Behandling med sebelipas alfa skulle ingå i det nationella tjänsteutbu-det vid behandling av brist på lysosomalt surt lipas hos infantile onset-patienter, om priset på läkemedlet var avsevärt lägre.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria Perustelumuistio (på finska)

 

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA  Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria Perustelumuistio (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården rekommenderar att behandling av våta åldersförändringar i gula fläcken (AMD) med intravitreal bevacizumab tillhör tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation

Bakrundspromemorian Perustelumuistio (på finska)

länk till Fimeas utredning ”Biologiset lääkkeet silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa” (2015) ; länk till sammandraget  (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Behandling av tandlöshet i underkäken med implantatstödd täckprotes med två implantat ingår i det offentligt finansierade tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland när patienten har svårt att äta, prata eller utöva annat socialt umgänge på grund av att täckprotesen i underkäken inte sitter på plats eller passar.

Rekommendation

Bakgrundspomemorian Taustayhteenveto (på finska)

 

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Multiprofessionell och målinriktad rehabilitering för att aktivera patienten efter en höftfrakturoperation hör till tjänsteutbudet i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland.

Rekommendation

Bakgrundspromemorian Taustayhteenveto (på finska)