Kontaktinformation för tjänsteutbudsrådet och dess sekretariat

Tjänsteutbudsrådet

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors

E-post: [email protected] 

Sekretariat

Generalsekreterare Hanna-Mari Jauhonen, MD, tfn +358 295 163 060

Expert Sari Koskinen, Magister i hälsovård, tfn +358 295 163 409 

Ledande sakkunnig Ritva Bly, Sjukhusfysiker, STUK, tfn  + 358 295 163 039 (1.12021.-31.12.2024)

Expert Outi Salminen, Farmacie doktor, Docent, tfn +358 295 163 448 (1.12.203-)

Expert Jarna Moilanen, MD, PhD, MBA, tfn +358 295 163 397 (6.5.2024-)

Assistant Leena Alanne, tel. +358 295 163 262

E-post: fornamn.efternamn@gov.fi