Principer

Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter att tjänsteutbudsrådet beaktar tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården när den fastställer

 • Forskningsrön och annan evidens
 • Etiska frågor inom hälso- och sjukvården
 • Frågor som gäller ordnandet av hälso- och sjukvården

Verksamhetsprinciper

 • Öppenhet, växelverkan
 • Transparens
 • Rättvisa
 • Kontinuitet, dynamik
  • utbudet blir inte färdigt utan uppdateras
  • principerna för fastställande av tjänsteutbudet uppdateras också