Kriterier


Tjänsteutbudsrådet har gett följande kriterier:

19.3.2024 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterierna för datortomografiundersökning av kranskärlen för symptomfria personer för att tidigt konstatera kranskärlssjukdom

26.10.2023 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterierna för
panoramaröntgenundersökning för symptomfria personer för att tidigt konstatera infektionsfokus hos ledprotespatienter

15.12.2022 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterierna för bitewing-röntgenundersökning för symptomfria personer för att tidigt konstatera karies


10.5.2022 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterierna för antagning av symptomfria personer till en panoramaröntgenundersökning som görs för att hitta infektionsfokus i samband med att behandling med antiresorptiva läkemedel inleds, före strålbehandling i käkområdet eller före immunsuppressiv behandling

4.2.2022 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterierna för att antagna till mammografiundersökning för att tidigt konstatera bröstcancer hos en symptomfri person med en bekräftad hög genetisk risk för bröstcancer

4.2.2022 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterierna för datortomografiundersökning som görs på en symptomfri person som rökt för att konstatera lungcancer 

15.12.2021 Beslut av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården om kriterier för DXA-undersökning som görs på en symptomfri person för att konstatera primär osteoporos och den därigenom förhöjda risken för lågenergifrakturer.