Utlåtanden och övriga ställningstaganden

Folkpensionsanstalten eller en annan myndighet kan be tjänsteutbudsrådet om utlåtande om tillämpningen av tjänsteutbudet och principerna för hur man fastställer tjänsteutbudet. Förvaltningsdomstolarna kan till exempel be om utlåtande när de behandlar ett överklagande av FPA:s beslut där man fått avslag på förhandstillstånd att söka vård i ett annat EU-land. Tjänsteutbudsrådet kan enligt egen bedömning även ge utlåtande till en annan aktör.

Senaste utlåtanden och ställningstaganden