Val av ämne till tjänsteutbudsrådets rekommendationer

Den viktigaste uppgiften för tjänsteutbudsrådets sektioner är att identifiera och bereda ämnen som fastställs för beslutsfattande av rådet. Utöver sektionerna kan enskilda medlemmar och ersättare av rådet föreslå ämnen för behandling av rådet. Även andra kan föreslå ärenden för behandling av rådet.

Efter att ha mottagit ett ämnesförslag beslutar tjänsteutbudsrådet om att inleda behandling. Rådet börjar alltså inte automatiskt att bereda rekommendationer om alla ämnen som föreslagits.

När tjänsteutbudsrådet väljer ämnen beaktas följande frågor:

  • Variation i klinisk praxis
  • Hälsoproblemets utbredning
  • Hälsoproblemets svårighetsgrad
  • Biverkningar av hälso- och sjukvårdens metoder
  • Ekonomiska konsekvenser
  • Etiska frågor (värdediskussion nödvändig, särskilt utsatta patientgrupper, likabehandlingsfrågor, kraftfull marknadsföring av metod)