Sektioner

Rådet kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden och sektionsmedlemmarna kan vara även sådana experter som inte hör till rådet.

Sektionerna har till uppgift att föreslå ämnen som ska behandlas och bereda ärenden för behandling av rådet tillsammans med rådets sekretariat.

Rådet har för närvarande tre sektioner: sektionen för processer och principer, sektionen för mun- och tandvård samt sektionen för rörelseorganens sjukdomar. Rådet har även ett tiotal utnämnda sakkunniga från olika områden.