Utkast till rekommendationer

Efter att ett utkast till rekommmendation har godkänts vid tjänsteutbudsrådets möte, publiceras den för kommentarer på webbplatsen dinåsikt.fi. Utöver utkastet till rekommendation publiceras en bakgrundspromemoria samt övrigt eventuellt berednings- och bakgrundsmaterial.

På tjänsteutbudsrådets webbplats och genom en e-postnyhet meddelas när möjligheten till kommentarer har öppnats. Du kan beställa tjänsten genom webbplatsen. I regel finns det ett par veckor tid för kommentarer.

Efter att tiden för kommentarer har gått ut går man igenom dessa och gör nödvändiga förändringar i utkastet till rekommendation. Därefter beslutar tjänsteutbudsrådets möte om det slutliga godkännandet av rekommendationen. Rekommendationen publiceras på sidan Rekommendationer.