Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi päivitetyn suosituksen "Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa 4.2.2022 kokouksessaan. 

Suositus 

Tiivistelmä 

Fimean vastaus tietopyyntöön 

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation  

Sammanfattning av rekommendation