Valmiit suositukset

7.5.2024 Mosunetutsumabi hoitoon reagoimattoman tai uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa

7.5.2024 Tremelimumabi ja durvalumabi maksasolusyövän hoidossa

7.5.2024 Nirsevimabi respiratory syncytial -viruksen (RSV) aiheuttaman alempien hengitysteiden infektion estossa 

1.2.2024 Lutetium(Lu-177)-vipivotiidi-tetraksetaani PSMA-positiivisen metastaattisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa

19.12.2023 Lonkastuksimabi-tesiriini diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ja korkean maligniteettiasteen B-solulymfooman hoidossa

19.12.2023 Difelikefaliini korooniseen munuaissairauteen liittyvän kutinan hoidossa hemodialyysissä olevilla potilailla 

19.12.2023 Nivolumabin ja relatlimabin yhdistelmä edenneen ihomelanooman ensilinjan hoidossa 

14.9.2023 Efgartigimodi alfa myasthenia graviksen hoidossa

15.6.2023 Skitsofreniaryhmän psykooseja sairastavien kognitiivinen kuntoutus

4.5.2023 Polatutsumabi-vedotiinin yhdistelmähoito diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

2.2.2023 Siltakabtageeniautoleuseeli edenneen multippelin myelooman hoidossa

15.12.2022 Tebentafuspi silmän suonikalvoston melanooman hoidossa

15.12.2022 Enfortumabi-vedotiini edenneen uroteelikarsinooman hoidossa

27.10.2022 Amivantamabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

15.6.2022 Sasitutsumabigovitekaani leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa

10.5.2022 Nivolumabi ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän liitännäishoidossa

22.3.2022 Pembrolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman ensilinjan hoidossa

4.2.2022 Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa - päivitetty suositus

4.2.2022 Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa

4.2.2022 Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa

15.12.2021 Suun ulkopuolella valmistettavat hammaspaikat ja -kruunut 

15.12.2021 Unettomuushäiriön hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I)

15.12.2021  Breksukabtageeni autoleuseeli (Tecartus®) manttelisolulymfooman hoidossa

23.11.2021 Trastutsumabi-derukstekaani levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa

27.10.2021 Onasemnogeeniabeparvoveekki (Zolgensma) SMA-taudin hoidossa

 6.10.2021 Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

1.9.2021 Brolusitsumabi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

1.9.2021 Serliponaasi alfa neuronaalisen seroidilipofuskinoosi tyyppi 2:n (CLN2) hoidossa

1.9.2021 Avelumabi uroteelikarsinooman ensilinjan hoidossa

17.6.2021 Durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

17.6.2021 Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

5.5.2021 Ekulitsumabi neuromyelitis optica -kirjon häiriön (NMOSD) hoidossa

5.5.2021 Belantamabi-mafodotiini uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa

5.5.2021 Zynteglo beetatalassemian hoidossa

24.3.2021 Kroonisen lanneselän oireiston hoito luudutuskirurgialla ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus

24.3.2021 Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla 

24.3.2021 Luspatersepti punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla

24.3.2021 Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa

25.9.2020 Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapa-ohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi

25.9.2020 Vaikean sekamuotoisen immuunivajeen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä

11.6.2020 Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät Osa 1: Alkoholiriippuvuus  

11.6.2020 Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi

11.6.2020 Polatutsumabi-vedotiini yhdistelmänä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

11.6.2020 Lannerangan selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus

11.6.2020 Transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät

11.6.2020 Aikuisten muunsukupuolisuuteen liittyvän sukupuolidysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät

11.6.2020 Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät

19.3.2020 Atetsolitsumabi yhdessä nab-paklitakselin kanssa kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa

12.12.2019 Tisagenlekleuseeli (Kymriah) diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

12.12.2019 Aksikabtageenisiloleuseeli (Yescarta) uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) tai primaarisen välikarsinan suurisoluisen B-solulymfooman (PMBCL) hoidossa

12.12.2019 Semiplimabi (Libtayo) edenneen ihon okasolusyövän hoidossa

29.10.2019 Lanneselän välilevytyrän leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus

29.10.2019 Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito edenneen kirkassoluisen munuaiskarsinooman ensilinjan hoidossa

4.9.2019 Daratumumabi yhdistelmänä (D-VMP) ja ylläpitohoitona äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa

4.9.2019 Nusinerseeni-jatkohoidon kriteerit. Tämä suositus ei ole enää voimassa, vaan se on korvattu Palkon 4.2.2022 hyväksymällä suosituksella. Linkki päivitettyyn suositukseen.

12.6.2019 Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen

13.3.2019 Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

13.3.2019 Tisagenlekleuseeli (Kymriah®) B-solulinjan akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa

5.2.2019 Pertutsumabi-lääke HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona

18.12.2018 Obinututsumabi-lääke follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa

1.11.2018 Biopsykososiaalinen kuntoutus pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa

1.11.2018 Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

9.10.2018 Reslitsumabi, mepolitsumabi ja benralitsumabi -lääkkeet erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa

4.9.2018 Atetsolitsumabi-, nivolumabi-ja pembrolitsumabi -lääkkeet levinneen virtsarakkosyövän hoidossa

12.6.2018 Sebelipaasi alfa -lääke lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa

15.3.2018 Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa. Tämä suositus ei ole enää voimassa, vaan se on korvattu Palkon 4.2.2022 hyväksymällä suosituksella. Linkki päivitettyyn suositukseen.

8.2.2017 Polvikuluman tähystyskirurginen hoito

30.8.2016 Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen kuntoutus

30.8.2016 Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

10.12.2015 Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito silmänsisäisellä bevasitsumabilla