Valmiit suositukset

 6.10.2021 Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

1.9.2021 Brolusitsumabi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

1.9.2021 Serliponaasi alfa neuronaalisen seroidilipofuskinoosi tyyppi 2:n (CLN2) hoidossa

1.9.2021 Avelumabi uroteelikarsinooman ensilinjan hoidossa

17.6.2021 Durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

17.6.2021 Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa

5.5.2021 Ekulitsumabi neuromyelitis optica -kirjon häiriön (NMOSD) hoidossa

5.5.2021 Belantamabi-mafodotiini uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa

5.5.2021 Zynteglo beetatalassemian hoidossa

24.3.2021 Kroonisen lanneselän oireiston hoito luudutuskirurgialla ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus

24.3.2021 Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla 

24.3.2021 Luspatersepti punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla

24.3.2021 Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa

25.9.2020 Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapa-ohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi

25.9.2020 Vaikean sekamuotoisen immuunivajeen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä

11.6.2020 Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät Osa 1: Alkoholiriippuvuus  

11.6.2020 Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi

11.6.2020 Polatutsumabi-vedotiini yhdistelmänä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

11.6.2020 Lannerangan selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus

11.6.2020 Transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät

11.6.2020 Aikuisten muunsukupuolisuuteen liittyvän sukupuolidysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät

11.6.2020 Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät

19.3.2020 Atetsolitsumabi yhdessä nab-paklitakselin kanssa kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa

19.12.2019 Tisagenlekleuseeli (Kymriah) diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa

19.12.2019 Aksikabtageenisiloleuseeli (Yescarta) uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) tai primaarisen välikarsinan suurisoluisen B-solulymfooman (PMBCL) hoidossa

13.12.2019 Semiplimabi (Libtayo) edenneen ihon okasolusyövän hoidossa

4.12.2019 Lanneselän välilevytyrän leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus

26.11.2019 Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito edenneen kirkassoluisen munuaiskarsinooman ensilinjan hoidossa

20.9.2019 Daratumumabi yhdistelmänä (D-VMP) ja ylläpitohoitona äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa

20.9.2019 Nusinerseeni-jatkohoidon kriteerit

12.6.2019 Durvalumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa kemosädehoidon jälkeen

13.3.2019 Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

13.3.2019 Tisagenlekleuseeli (Kymriah®) B-solulinjan akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa

5.2.2019 Pertutsumabi-lääke HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona

18.12.2018 Obinututsumabi-lääke follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa

19.12.2018 Atetsolitsumabi-, nivolumabi-ja pembrolitsumabi -lääkkeet levinneen virtsarakkosyövän hoidossa

9.10.2018 Reslitsumabi, mepolitsumabi ja benralitsumabi -lääkkeet erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa

1.11.2018 Biopsykososiaalinen kuntoutus pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa

1.11.2018 Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

12.6.2018 Sebelipaasi alfa -lääke lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa

15.3.2018 Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa

8.2.2017 Polvikuluman tähystyskirurginen hoito

30.8.2016 Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen kuntoutus

30.8.2016 Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

10.12.2015 Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito silmänsisäisellä bevasitsumabilla