Työn alla olevat kriteerit

Kriteeristöjen valmisteluprosessin kuvaus

Oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävän bitewing-röntgentutkimuksen kriteereistä. 

  Lausuntopalvelu.fi 30.9.-4.11.2022.

 

Päivitetty 15.8.2022