Työn alla olevat kriteerit

Kriteeristöjen valmisteluprosessin kuvaus

Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle sydän- ja verisuoniproteesin asentamisen sekä TAVI-toimenpiteen yhteydessä

symbolikuva kriteerit valmistelussa Valmistelussa, lausuntopalvelu.fi- palveluun alkusyksystä 2024 

 

Sepelvaltimoiden TT-tutkimus oireettomalle henkilölle sepelvaltimotaudin löytämiseksi

Kriteerien viimeistely ja Palkon päätös

 

 

Mammografiatutkimus oireettomalle henkilölle hoidetun rintasyövän jälkeen rintasyöpäresidiivin löytämiseksi

kuvasymboli kriteerit valmistelussa Valmistelu alkaa syksyllä 2023. Lausunnolle alkuvuodesta 2024

Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle tulehduspesäkkeen löytämiseksi ennen tekonivelen asentamista

kuvasymboli kriteerit hyväksytty  Hyväksytty 26.10.2023

 

Päivitetty 5.2.2024