Työn alla olevat kriteerit

Kriteeristöjen valmisteluprosessin kuvaus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle geneettisesti varmistetun korkean rintasyöpäriskin omaavalle henkilölle rintasyövän varhaista toteamista varten tehtävän mammografiatutkimuksen kriteereistä 

  Lausuntopalvelu.fi 15.11.-20.12.2021

  

 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle tupakoineelle henkilölle keuhkosyövän löytämistä varten tehtävän tietokonetomografiatutkimuksen kriteereistä

   Lausuntopalvelu.fi 29.10.-22.11.2021

 

 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle henkilölle primaarisen osteoporoosin ja siihen liittyvän kohonneen murtumariskin löytämistä varten tehtävän DXA-tutkimuksen kriteereistä

    Julkaistu 18.1.2021

Hampaiston tutkimusten kriteerit

  Lausuntopalvelu.fi alkuvuosi 2022

Päivitetty 18.1.2021