Työn alla olevat kriteerit

Kriteeristöjen valmisteluprosessin kuvaus

Sydämen TT-tutkimus oireettomalle henkilölle sepelvaltimotaudin löytämiseksi

symboli suositus valmistelussa  Valmistelu alkaa keväällä 2023. Lausunnolle loppuvuodesta 2023.

Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle tulehduspesäkkeen löytämiseksi ennen tekonivelen asentamista

lausuntopalvelu.fi:ssä   Valmistelu aloitettu 2022. Lausunnolla lausuntopalvelu.fi 2.6.-21.8.2023.

Mammografiatutkimus oireettomalle henkilölle hoidetun rintasyövän jälkeen rintasyöpäresidiivin löytämiseksi

symboli suositus esivalmistelussa  Valmistelu alkaa syksyllä 2023. Lausunnolle alkuvuodesta 2024.

Päivitetty 2.6.2023