Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa 

Terveydenhuollon palveluvalikoimalla tarkoitetaan julkisesti rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat:

  • sairauksien ennaltaehkäisy
  • sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset
  • hoito
  • kuntoutus

Palveluvalikoimaa sovelletaan julkiseen terveydenhuoltoon, yksityiseen terveydenhuoltoon, josta saa Kela-korvausta ja tilanteeseen, jossa potilas käyttää terveydenhuollon palveluita toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Palveluvalikoimassa ei esimerkiksi:

  • oteta kantaa missä tai kuka tuottaa terveydenhuollon palvelut.
  • päätetä yksittäisten potilaiden tutkimuksesta tai hoidosta.
  • oteta kantaa terveydenhuollon asiakasmaksujen suuruuteen.
  • oteta kantaa jonotusaikoihin.
  • oteta kantaa lääkkeistä maksettaviin sairausvakuutuskorvauksiin.

 

Mikä on palveluvalikoiman merkitys potilaalle?

Palveluvalikoimaan kuuluvat menetelmät ovat vaikuttavia ja turvallisia. 
Palveluvalikoima on kaikille sama asuinpaikasta riippumatta.
Jos Suomessa asuva henkilö käyttää terveyspalveluita toisessa EU- tai Eta-maassa taikka Sveitsissä, saa hän korvauksia niistä tutkimuksista ja hoidoista, jotka kuuluvat Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan.