4. Palkon suosituksen laatiminen

Tässä luvussa kuvataan, mitä vaiheita Palkon suositusten valmisteluun kuuluu.