Palveluvalikoima.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Sivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii takaamaan palveluvalikoima.fi-verkkosivuston saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palveluvalikoima.fi-sivustoa.

Palvelumme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi helmikuussa 2021. Seloste on luotu tässä yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa: 

1.    Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
2.    Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
3.    Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelumme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. 

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, josta ongelma johtuu.

Päävalikko pienellä näytöllä

Valikolla ei ole ruudunlukijalle välittyvää nimeä. (WCAG 1.3.1)
Näppäimistöllä käyttäen valikon sulkeva rasti on kohdistusjärjestyksessä valikon lopussa ja ennen rastia näkyvä kohdistus katoaa muutaman askelluksen ajaksi. (WCAG 2.4.3, 2.4.7)
Valikon lopussa ruudunlukija palaa sivun alkuun hyppylinkkiin ja valikko jää auki. (WCAG 1.3.1, 2.4.3)
Ruudunlukijalla ei käydä lukemisjärjestyksessä valikon sulkevassa rastissa eikä edelliselle tasolle palauttavissa nuolissa. Näihin pääsee vain peruuttamalla valikossa taaksepäin alkuun. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) 
Alemmilla valikkotasoilla näytettävän  valikon otsikkotekstin kontrasti vaaleanharmaaseen taustaan on heikko. (WCAG 1.4.3)
Sivustohaku
Ruudunlukijalla ei kuule löydettyjen hakutulosten määrää eikä pääse suodattimiin, sillä kohdistus siirtyy automaattisesti ensimmäiseen hakutulokseen numeerisen tuloksen ja suodattimien  yli. Jos tuloksia ei löydy, kohdistus jää hakupainikkeeseen ilman tietoa haun epäonnistumisesta. (WCAG 1.3.2)
Kohdistusjärjestys on epälooginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
Päävalikon aktiivinen valinta ei välity ruudunlukijalle. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Sivustohaku 

Ruudunlukijalla ei kuule löydettyjen hakutulosten määrää eikä pääse suodattimiin, sillä kohdistus siirtyy automaattisesti ensimmäiseen hakutulokseen numeerisen tuloksen ja suodattimien  yli. Jos tuloksia ei löydy, kohdistus jää hakupainikkeeseen ilman tietoa haun epäonnistumisesta. (WCAG 1.3.2) 

Lomakkeet

Lomakkeiden  virheilmoituksia ei ole yhdistetty syötekenttiin palautelomakkeella. Uutisten tilauslomakkeella ei ole kerrottu pakollisten kenttien merkintään käytetyn tähden merkitystä. (WCAG 1.3.1, 4.1.3)

PDF-tiedostot

Osassa PDF-tiedostoja otsikoita ei ole merkitty ruudunlukijalle tunnistettavaksi, lukemisjärjestys on paikoitellen epälooginen, kaikilla kuvilla ei ole tekstivastinetta ja osaa sisällöstä ei lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)Sivustolla on kuva taulukosta, jolla on tyhjä tekstivastine. Taulukon sisältö esitetään liitetiedostossa, josta ruudunlukija ei tunnista listarakennetta. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.5)

 

2. Kohtuuton rasite

 

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.3.2021 ja sitä on päivitetty 11.4.2022. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

Palveluvalikoima.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. 
Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected]
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian, viimeistään palveluvalikoima.fi sivuston uudistamisprojektin yhteydessä.