Palveluvalikoima.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Sivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii takaamaan palveluvalikoima.fi-verkkosivuston saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palveluvalikoima.fi-sivustoa.

Palvelumme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi helmikuussa 2021. Seloste on luotu tässä yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa: 

1.    Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
2.    Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
3.    Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelumme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. 

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, josta ongelma johtuu.

Päävalikko ja ylätunniste 

Kohdistusjärjestys on epälooginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
Päävalikon aktiivinen valinta ei välity ruudunlukijalle. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Päävalikko pienellä näytöllä (ambientia)

Valikolla ei ole nimeä. (WCAG 1.3.1)
Joidenkin linkkien merkitys on epäselvä ja eri linkit johtavat samaan kohteeseen. (WCAG 2.4.4, 3.2.3)
Ruudunlukija ei kerro alavalikon olevan auki ja aloittaa joskus lukemisen valikon listan keskeltä. (WCAG 4.1.2)
Näppäimistöllä ei ole näkyvää keinoa poistua valikosta. (WCAG 2.1.2)
Valikon lopussa ruudunlukija palaa sivun alkuun ja valikko jää auki. (WCAG 2.4.3)
Valikon hierarkiatasojen tunnistaminen on vaikeaa. (WCAG 1.3.1)
Valikon nuolikuvakkeiden värikontrasti on heikko. (WCAG 1.4.3)

Sivustohaku 

Hakutulosten sivulla ei ole selkeää pääotsikkoa. Myöskään hakutulosten määrää ei ole merkitty otsikoksi. (WCAG 1.3.1)
Hakutulosten sivulla uudet hakutulokset tulevat samalle sivulle, mutta ruudunlukija ei saa tästä tietoa. (WCAG 4.1.3)
Hyppylinkin käyttö tyhjentää uudelle sivulle tulleet haun tulokset. (WCAG 4.1.3)
Hakutulokset eivät skaalaudu oikein pienelle näytölle eivätkä mahdu niille varattuun tilaan. Teksti vaatii sivuttaista vierittämistä niin pysty- kuin vaaka-asennossa. (WCAG 1.4.10, 1.3.4)
Kun hakutulosten tekstin välistyksiä muuttaa, teksti ei mahdu sille varattuun tilaan. (WCAG 1.4.12)
Hakutulosten ylimenevää osuutta voi olla vaikeaa erottaa tummemmasta taustasta. (WCAG 1.4.3)

Kuvien ja infograafien tekstivastineet 

Etusivun kuvakarusellin kuvilta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1)

Sivustolla on infograafi kohta 3.4., jolla on tyhjä tekstivastine, vaikka sitä ei ole selitetty tekstissä. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Kuvalinkkien tekstivastineet

Joiltain kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine tai tekstivastine kuvaa huonosti linkin kohdetta. (WCAG 2.4.4) logo etusivulla.
Sivustolla on kuvakkeita, joiden tekstivastine on englanniksi. (WCAG 1.3.1)

Teksti kuvina (taulukko 2)

Sivustolla on kuva taulukosta, jolla on tyhjä tekstivastine. Taulukon sisältö esitetään liitetiedostossa, josta ruudunlukija ei tunnista listarakennetta. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.5)

Otsikot

Otsikkotasoja ei käytetä loogisesti: otsikkotasoja hypätään yli. Joitain visuaalisia otsikoita ei ole lainkaan merkitty otsikoiksi ja joillain sivuilla ei ole ollenkaan pääotsikkoa. (WCAG 1.3.1)
Sivukartasta puuttuu otsikkomerkinnät. (WCAG 1.3.1) 
Sivulla on muutama tyhjä otsikkomerkintä. (WCAG 1.3.1)
Osa otsikoista on melko samanlaisia eivätkä auta löytämään sisältöä. (WCAG 2.4.6, 3.2.4)

Sivuotsikot 

Sivuston nimeä ei ole liitetty sivuotsikkoihin. (WCAG 2.4.2)

Aktiivisen kohteen korostaminen 

Aktiiviset elementit on enimmäkseen korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. Joskus myös visuaalinen korostus puuttuu. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Kontrastit

Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja muun muassa valikosta, painikkeista ja linkeistä sekä kuvakkeista. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Linkkien erottuvuus

Leipätekstin linkeissä ja alatunnisteen linkeissä on liian matala kontrasti taustaan nähden. Otsikkona toimivat linkit vaalenevat kohdistettaessa eikä niillä ole muuta korostusta. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)

Tekstin suurentaminen 

Pelkän tekstin suurentaminen 200 % rikkoo näkymän muun muassa kuvakarusellissa, hakutuloksissa ja täydentävässä valikossa. Myöskään Twitter-upote ei kasva. (WCAG 1.4.4)

Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen

Sivurakenteessa etusivulla on useampi alue ilman erittelevää tarkennusta ja pääsisältö on määritelty kahteen kertaan. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

Näppäimistönavigointi 

Sivuston kaikkiin elementteihin ei pääse pelkällä näppäimistöllä. Esimerkiksi pienen näytön valikosta on vaikea päästä pois ja lomakesivun tietosuojaan ja ehtoihin on vaikea päästä. (WCAG 1.3.1, 2.1.1)

Selausansa

Etusivun Twitter-upotteeseen päivittyy runsaasti tviittejä. Tämä muodostaa lähes selausansan. (WCAG 2.1.2, 2.4.1)

Näkyvä kohdistus

Ajankohtaista-sivulla näkyvä kohdistusindikaattori muuttuu kontrastiltaan liian matalaksi sivutusvalinnassa.  (WCAG 2.4.7)

Lomakkeet

Sivustolla on kaksi lomaketta. Lomakkeiden syötekenttien nimilappuja eikä virheilmoituksia ole yhdistetty syötekenttiin. Kenttien syötteiden oikeaa rakennetta ei tarkisteta eikä pakollisia kenttiä ole merkitty visuaalisesti tai ohjelmallisesti. Kohdistus virhetilanteissa viedään vain sähköpostiosoitekenttään mutta ei muihin kenttiin. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3)

Automaattinen sisältö

Etusivulla kuvakarusellissa on automaattisesti animoitua sisältöä. (WCAG 2.2.2)

PDF-tiedostot

Osassa pdf-tiedostoja otsikoita ei ole merkitty ruudunlukijalle tunnistettavaksi ja lukujärjestys alkaa alhaalta. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

2. Kohtuuton rasite

 

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.3.2021. Päivitys….  Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

Palveluvalikoima.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. 
Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected]
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.