Suunnitelmat ja toimintakertomukset

PALKO laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja -kertomuksen.

PALKOn toimintakertomus 2014

PALKOn toimintasuunnitelma 2015

PALKOn toimintakertomus 2015

PALKOn toimintasuunnitelma 2016

PALKOn toimintakertomus 2016

PALKOn toimintasuunnitelma 2017

Katsaus PALKOn toimikauteen 2014-2017

PALKOn toimintasuunnitelma 2018