Lausunnot ja muut kannanotot

KELA tai muu viranomainen voi pyytää Palveluvalikoimaneuvosto PALKOn lausuntoa palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista. Esimerkiksi hallintotuomioistuimet voivat pyytää lausuntoa käsitellessään valitusta Kelan päätöksestä, jolla ennakkolupa hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan on hylätty. PALKO voi harkintansa mukaan antaa lausunnon myös muulle taholle.

Viimeisimmät lausunnot ja kannanotot: