5.2 Yksityinen terveydenhoito

Sairausvakuutuslain nojalla korvataan osa yksityisestä terveydenhuollosta aiheutuneista kustannuksista. Sairauden hoidon lisäksi voidaan korvata raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuvia kustannuksia, mutta ei esimerkiksi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kustannuksia. 
Sairausvakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat syntyneet palveluvalikoiman ulkopuolelle jäävän hoidon kustannuksista. Hoidon kustannuksilla tarkoitetaan hoidosta perittyjä maksuja. 

 

 

Sairasvakuutuslaki 2 luku 3 § 1 mom 9 kohta:  Tämän lain nojalla ei korvata: 9) sairaanhoidon kustannuksia, jos kustannukset ovat syntyneet hoidosta, joka ei kuulu terveydenhuoltolain (1326/2010) 7a §:ssä tarkoitettuun terveydenhuollon palveluvalikomaan.

Sairausvakuutuslain mukaisten korvausten maksamisesta huolehtiva Kela voi poistaa palveluvalikoiman ulkopuolella olevan hoidon suorakorvausmenettelystä, jolloin korvausta on haettava erikseen Kelalta, joka tutkii asiakirjojen perusteella jälkikäteen, onko kyseessä korvattava hoito.