3. Palveluvalikoiman määrittämisen periaatteet

Tässä luvussa kuvataan varsinaiset terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuulumisesta tai siitä pois rajaamisesta päätettäessä sovellettavat periaatteet.