Periaatteet

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) huomioi terveydenhuollon palveluvalikoimaa määrittäessään:

 • Tutkimustiedon ja muun näytön
 • Terveydenhuollon eettiset näkökohdat
 • Terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät näkökohdat

Toimintaperiaatteet

 • Avoimuus, vuorovaikutteisuus
 • Läpinäkyvyys
 • Oikeudenmukaisuus
 • Jatkuvuus, dynaamisuus
  • valikoima ei valmistu vaan päivittyy

  • palveluvalikoiman määrittelyperiaatteitakin päivitetään

Terveydenhuollon palveluvalikoiman nykytila, määrittelyn perusteet ja kehittämistarpeet - Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston väliraportti 26.5.2016